Konwencja o Prawach Dziecka

Prawa człowieka to podstawowe standardy przysługujące każdej jednostce ludzkiej ? bez nich ludzie nie mogą żyć w poszanowaniu godności. Prawa człowieka jako prawa moralne są fundamentem wolności, sprawiedliwości, pokoju i demokracji.

 

Szczególną kategorią praw człowieka są prawa dziecka. Przysługują one każdej osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, i wynikają ze szczególnych potrzeb takiej osoby. Podstawową zasadą praw dziecka jest zapewnienie ochrony jego interesu. Konwencja o Prawach Dziecka nakazuje, w każdym działaniu, które ma wpływ na dziecko, brać pod uwagę jego najlepszy interes. Drugą fundamentalną zasadą systemu ochrony praw dziecka, jest to, by we wszystkich sytuacjach dotyczących dziecka brać pod uwagę jego opinię.

 

Skąd się wzięły prawa dziecka?

Prawa dziecka są prawie tak stare jak sama idea praw człowieka. Gdy tylko powstały pierwsze dokumenty międzynarodowe odnoszące się do praw człowieka, od razu podkreślano w nich szczególną ochronę, jaką powinny otrzymywać dzieci. Pierwszym dokumentem międzynarodowym poświęconym wyłącznie prawom dziecka była uchwalona w 1924 roku genewska Deklaracja Praw Dziecka. W kolejnych latach powstawały różne dokumenty poświęcone najmłodszym, ale prawdziwym przełomem było przyjęcie 20 listopada 1989 roku Konwencji o prawach dziecka. Stanowi ona nie tylko katalog praw przysługujących najmłodszym, ale także zawiera gwarancje i mechanizmy ich kontroli. Warto podkreślić szczególną rolę naszego kraju w tworzeniu tego dokumentu. Polski rząd zgłosił w roku 1978 pierwszy projekt tego dokumentu. Obecnie Konwencja o prawach dziecka jest powszechnym dokumentem międzynarodowej ochrony praw człowieka. Przystąpiły do niego i zobowiązały się do przestrzegania wszystkie kraje świata z nielicznymi wyjątkami.

 

Wychowanie harcerzy na członków społeczeństwa obywatelskiego wymaga od instruktora ZHP (np. drużynowego) znajomości praw człowieka, praw dziecka i praw ucznia oraz przestrzegania w życiu drużyny takich wartości, jak wolność, prawda, sprawiedliwość, równouprawnienie, samorządność, tolerancja i przyjaźń. Z nich wywodzą się zasady harcerskiego wychowania ? służba, braterstwo, praca nad sobą.  Te wartości znajdziemy w Prawie Harcerskim i w Statucie ZHP oraz w Konwencji o Prawach Dziecka, nazywanej światową konstytucją praw dziecka.

 

Instruktor ZHP wobec Praw Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka

Copyright © 2018 Związek Harcerstwa Polskiego - komenda hufca we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.