Komisja Rewizyjna

 

MISJA Komisji Rewizyjnej Hufca Włocławek

Naszą misją jest dbanie o wysoką jakość działań realizowanych w Hufcu Włocławek m.in. poprzez prowadzenie działalności ukierunkowanej na wszechstronne wsparcie komendy i komendanta hufca oraz drużynowych i innych kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, mających na celu rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych im obowiązków.

Zgodnie ze statutem ZHP misję tą realizujemy m.in. poprzez sprawowanie kontroli nad działalnością komendanta i komendy oraz jednostek organizacyjnych hufca, a także poprzez udzielanie ciągłego wsparcia w formie działań szkoleniowo-informacyjnych.

Działalność naszą – zarówno kontrolną jak i poza kontrolną, w tym szkoleniowo-informacyjną – prowadzimy w oparciu o zasadę bezstronności i obiektywności w atmosferze braterstwa i wzajemnego zrozumienia.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:
hm. Piotr Bielicki – przewodniczący KR
phm. Jarosław Chlewicki – wiceprzewodniczący KR
pwd. Magdalena Dworska – członek KR
pwd. Mariusz Bielicki – członek KR
pwd. Sławomir Kawczyński – członek KR

 

Arkusze wizytacji i kontroli
Biwak
Organizacja Hufca
Drużyna i inne PJO
Gospodarka finansowa Hufca
HAL i HAZ

Copyright © 2018 Związek Harcerstwa Polskiego - komenda hufca we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.