BohaterON

BohaterON to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Kampania ,,Włącz historię!” nakłania do wysłania bezpłatnych kartek bohaterom. Akcja ma na celu wzmocnienie tożsamości narodowej Polaków, krzewienie postaw patriotycznych oraz budowanie wrażliwości społecznej, a także edukowanie, bazując na historiach Powstańców.
Zuchy z 23 WGZ ,,Leśne Duszki” na ostatniej zbiórce przyłączyły się do tego przedsięwzięcia. Na sam początek zostały zapoznane z fragmentami historii narodu polskiego.