Bohaterzy z Włocławka dla harcerzy

W minionym tygodniu udaliśmy się do budynku Urzędu Miasta Włocławek, aby zasygnalizować włodarzowi miasta nasze potrzeby i poprosić o wsparcie. Były poruszane kwestie dofinansowań do działania harcerzy oraz pośredniczenia w kontakcie z firmami i szkołami. Dzięki wsparciu udało się już porozumieć z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku, który wykazał chęć podjęcia negocjacji o utworzeniu harcówki w jego placówce. Zostaliśmy ciepło przyjęci, co zwiastuje owocną współpracą w przyszłości. Oczywiście dziękujemy za wsparcie oraz zaufanie, którym nas obdarzono.