Kolejny grant jest nasz!

W ubiegły piątek Stowrzyszenie LGD Miasto Włocławek podczas Gali Grantobiorców, która odbyła się w Urzędzie Miasta Włocławka wręczyło certyfikaty wszystkim przedstawicielom instytucji i organizacji, które otrzymały dofinansowanie do swoich projektów…