Dane do faktury

W przypadku zakupów programowych, sprzętu itp. zawsze należy poprosić o wystawienie faktury VAT na następujące dane:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Włocławek
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz
NIP: 967-125-40-11

KRS: 0000 268 190
REGON: 34024580