Harcerze starsi

Zagadkowe zdjęcia

Drogi drużynowy!
Chętni członkowie drużyny mogą zaangażować się w prowadzenie strony drużyny. Ich zadaniem będzie udostępnianie zdjęć z harcerskimi wspomnieniami członków danej drużyny. Opisem zdjęcia może być zagadka, która będzie powiązana z treścią zdjęcia. Rozwiązanie danej zagadki będzie można znaleźć w komentarzu. Częstotliwość wstawiania zdjęć jest zależna od możliwości osób za to odpowiedzialnych.
Zadanie to może być jednym z elementów zdobycia sprawności Rzecznika drużyny.

Młody drużynowy

Drogi drużynowy!
W ramach tego zadania chętni harcerze mogą stworzyć projekt zbiórki np. dla zuchów, który będzie możliwy do zrealizowania zdalnie lub na tradycyjnej zbiórce. Tematyka zbiórki jest dowolna, zależy jedynie od zainteresowań twórcy.

Ścieżka rekreacji

Drogi drużynowy!
Zadaniem harcerza jest wyznaczenie trasy. Może to być trasa prowadząca przez park, las lub znajdująca się blisko miejsca zamieszkania. Po wyznaczeniu i zaplanowaniu trasy harcerz powinien osobiście ją przebyć
i wykonać zdjęcia w kluczowych miejscach. Zdjęcia powinny być wykonane tak, by osoba, która je otrzyma mogła
przejść trasę wyłącznie na podstawie tych zdjęć.

Leśne Bingo

Drogi drużynowy!
Zagrajcie w grę! Kto pierwszy krzyknie BINGO?

Leśny kolaż

Drogi drużynowy!
Wykorzystaj obecny czas na przeprowadzenie konkursu w swojej drużynie. Możesz połączyć go z Turniejem Zastępów lub innym elementem współzawodnictwa zastępów.
Powodzenia!

Zadaniem harcerzy jest stworzenie kolażu ze zdjęć wykonanych w lesie i nie tylko. Gotowe kolaże należy przesłać do drużynowego. Drużynowy wybiera 3 zwycięskie kolaże.

Temat: „Las w moim sercu”
Forma: kolaż
Termin etapu w drużynach: do 30 maja 2020 r.

Po etapie drużynowym odbędzie się etap hufcowy. Zwycięskie zdjęcia w etapie drużynowym należy przesłać na mail: natalia.najlepsza@zhp.net.pl
Na maila powinny zostać wysłane 3 kolaże z drużyny wraz z informacją o autorach.
Następnie specjalnie wytypowana komisja wybierze zwycięzcę konkursu.

Sprawności

1. Przedstawiła / przedstawił na stronie drużyny wybrane gatunki występujących na świecie roślin zagrożonych wyginięciem („czerwona księga”).
2. Przedstawiła / przedstawił na stronie drużyny o interesujących roślinach, występujących w rezerwacie lub parku narodowym w swojej okolicy.
3. Przedstawiła / przedstawił na stronie drużyny zbiory dostępne online: albumy, atlasy i inne publikacje na temat roślin.
4. Zorganizowała / zorganizował i zachęciła/ zachęcił dwie osoby do wzięcia udziału w wyprawie w celu poznania środowiska roślinnego (np. lasu, łąki) lub wyprawę do ogrodu botanicznego albo muzeum przyrodniczego.
5. Wykonała / wykonał projekt przydomowego, działkowego lub przyszkolnego ogródka.

1. Zna historię skautingu − wie, jak powstał skauting i jak rozwinął się w ruch ogólnoświatowy.
2. Wie, na czym polega działanie światowych organizacji skautowych (WOSM i WAGGGS).
3. Zna najważniejsze organizacje skautowe działające w krajach europejskich.
4. Dobrze poznała / poznał wybraną organizację skautową − zna jej historię i współczesną działalność, nawiązała / nawiązał kontakt ze skautami tej organizacji.
5. Samodzielnie przygotowała / przygotował zbiórkę na temat skautingu.

1. Zdobyła / zdobył podstawową wiedzę dotyczącą przekazu informacji, dowiedziała / dowiedział się, jak należy formułować informacje.
2. Zredagowała / zredagował kilka ogłoszeń lub informacji związanych z działalnością drużyny, wywiesił je w szkole, w hufcu lub zamieścił na stronie internetowej drużyny.
3. Napisała / napisał artykuł o drużynie do lokalnego pisma (wychodzącego w mieście, gminie lub powiecie).
4. Systematycznie pisze artykuły o drużynie do gazetki hufca (gazetki szkolnej) lub zamieszcza teksty na stronie internetowej drużyny

1. Przedstawiła / przedstawił na stronie drużyny wybrane gatunki zwierząt żyjących na całym świecie, zagrożonych wyginięciem („czerwona księga”).
2. Zna systematykę zwierząt. Przedstawiła / przedstawił na stronie drużyny życie wybranego gatunku.
3. Przedstawiła / przedstawił na stronie drużyny zbiory dostępne online: albumy, atlasy i inne publikacje na temat zwierząt.
4. Zorganizowała / zorganizował dla zastępu wyprawę do zoo, muzeum przyrodniczego lub lasu, opowiedziała / opowiedział o wybranych gatunkach zwierząt. Nauczyła / nauczył zastęp sposobów obserwacji zwierząt.