W tym miejscu możecie pobrać identyfikator i logo hufca oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Na repozytorium.zhp.pl znajdziecie też mnóstwo szablonów grafik (m.in. 1 procent, 11 listopada, naborowe), zachęcamy do skorzystania!

POBIERZ LOGO