Nowy Członek Rady Chorągwi

Informujemy, że na mocy uchwały rady chorągwi z dnia 12. lutego 2020 roku w skład Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP został powołany phm. Błażej Ostrouch, instruktor naszego hufca.
Gratulujemy i życzymy satysfakcji z podjętej funkcji.

Jednocześnie dziękujemy za pełnioną służbę na przestrzeni ostatnich lat ustępującemu przewodniczącemu hm. Piotrowi Walburgowi.