Ogłoszenie – praca

Ogłaszamy nabór na kadrę tegorocznej edycji Harcerskich Półkolonii z Bazą Przygody, które odbędą się w terminie 22-26.08.2022 r. codziennie w godzinach 9.00-14.00. 
Oferujemy wspólne planowanie programu i wybieranie najciekawszych atrakcji oraz stawkę w wysokości 1000 zł brutto, umowę zlecenie.
Wychowawca powinien:
– posiadać ukończony kurs wychowawców wypoczynku i ukończoną szkołę średnią lub być instruktorem harcerskim,
– być pełnoletni,
– posiadać zaświadczenie o niekaralności.
Zachęcamy do kontaktu przez naszego Facebook’a lub pod numerem telefonu: +48 667 858 850