Zespół do spraw Promocji i Wizerunku

Zespół do spraw Promocji i Wizerunku

Celem zespołu jest tworzenie spójnego i atrakcyjnego wizerunku hufca poprzez zapewnienie wysokiej jakości materiałów promocyjnych, działalność w mediach społecznościowych oraz bieżące prowadzenie strony internetowej, jak też nadzór nad przepływem informacji wewnętrznych i zewnętrznych.

SZEF ZESPOŁU

PWD. angelika zdankiewicz

WEBMASTER

pwd. MICHAŁ BIELICKI

GRAFIK

mACIEJ WALCZYKOWSKI

REDAKTOR

Natalia wiankowska

REDAKTOR

Kinga włodzarzewska