Zespół do spraw Promocji

Celem zespołu jest tworzenie spójnego i atrakcyjnego wizerunku hufca poprzez zapewnienie wysokiej jakości materiałów promocyjnych, działalność w mediach społecznościowych oraz bieżące prowadzenie strony internetowej, jak też nadzór nad przepływem informacji wewnętrznych i zewnętrznych.

SZEF ZESPOŁU

PWD. angelika zdankiewicz

WEBMASTER

pwd. MICHAŁ BIELICKI

CZŁONEK

mACIEJ WALCZYKOWSKI

CZŁONKINI

Natalia wiankowska

CZŁONEK

Kinga włodzarzewska

CZŁONKINI

Gabriela Lewandowska