Zlot ZHP w Gdańsku

W dniach 6-16 sierpnia br. w Gdańsku, a dokładniej na terenie Wyspy Sobieszewskiej odbył się Zlot Związku Harcerstwa Polskiego, któremu przyświecała idea: „PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZISIAJ, NIE JUTRO”.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 15 tysięcy harcerzy, instruktorów i skautów, ale także
wolontariuszy, którzy od wielu miesięcy pracowali nad całym wydarzeniem, tworząc Kadrą
Zlotu. Wśród nich znalazły się dwie przedstawicieli naszego hufca – dh. Barbara Siecińska oraz phm. Anna Ziółkowska, które pełniły służbę w modułach programowych Zlotu.
Dh. Basia Siecińska wraz z pozostałymi wolontariuszami pracowała w ramach modułu
DZIEDZICTWO. Wcielała się w rolę, m.in. garncarki, podczas gry miejskiej, która polegała na
spotkaniu z dawnymi mieszkańcami Gdańska. Poza garncarką, najmłodsi uczestnicy zlotu mogli poznać zawody takie jak: Bursztynnik czy Medyk, a także dowiedzieć się więcej o dawnych mieszkańcach Gdańska, takich jak Heweliusz czy Fahrenheit.

Nasza druga reprezentantka – phm. Anna Ziółkowska pełniła służbę w ramach modułu
ROZWÓJ. Przede wszystkich, poprowadziła ona serię zajęć programowych dla zuchów i
harcerzy młodszych, które dotyczyły bioróżnorodności i jej ochrony. Dodatkowo, dh. Anna
Ziółkowska współtworzyła i współkoordynowała funkcjonowanie namiotu zagranicznego, który był otwarty dla wszystkich uczestników, w ramach programu wieczornego. Dzięki niemu
harcerze i instruktorzy mogli zdobyć oraz poszerzyć swoją wiedzą dot. współpracy zagranicznej w ramach ZHP.

Zlot ZHP, który przeszedł już do historii z pewnością był niezwykłą oraz rozwijającą przygodą.