Harcerski Start Kadry

W zeszły piątek, 25.09.2020, odbyło się pierwsze spotkanie kadry hufca w nowym Roku Harcerskim zorganizowane przez druhnę Natalię Wiankowską. Spotkanie rozpoczęło się ogniskiem rozpalonym przez druha Komendanta, jednak ze względu na pogodę – a raczej, niepogodę – musieliśmy zmienić miejsce, więc tradycyjnie udaliśmy się do hufca. Na szczęście druhna Natalia przygotowała spotkanie na obie możliwości pogodowe i hufiec został wcześniej przystrojony lampkami, lampionami i innymi dekoracjami, co sprawiło, że czuliśmy się tam naprawdę przyjemnie. Część główną rozpoczęliśmy rozmową o nowym roku harcerskim, naszych ukochanych wspomnieniach z harcerskich przygód oraz o tym, z czego jesteśmy najbardziej dumni. Wszystko połączone było ze śpiewaniem największych harcerskich hitów, zaczynając od ‘Krajki’ a kończąc na ‘Sianie’. Następnie mieliśmy okazję wziąć udział w ogniobraniu, uprzednio dzieląc się na zastępy. Po kilkunastu minutach rozważań w grupach o metodzie harcerskiej, misji, jaka nam przyświeca a także własnych doświadczeniach, usiedliśmy ponownie w kręgu, aby podsumować dotychczasowe spotkanie, porozmawiać jeszcze o tym, w jaki sposób można by ulepszyć komunikację wśród kadry oraz wysnuć wspólne wnioski. Ostatnią część poprowadził druh Błażej Ostrouch, po której zakończyliśmy spotkanie kręgiem i w bardzo miłej atmosferze rozeszliśmy się do domów.
Wszystkim uczestnikom spotkania w imieniu druhny Natalii oraz Komendy dziękuję za udział a pozostałych zachęcam do obecności podczas kolejnych zbiórek.
autor: pwd. Zuzanna Bonkowska HO
fotograf: pwd. Natalia Wiankowska