PRZEWODNICZĄCY

hm. Jakub szczupakowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

phm. błażej ostrouch

CZŁONEK

hm. Piotr Walburg

CZŁONEK

hm. pAWEŁ BIELICKI

CZŁONEK

PHM. DAMIAN bŁASZCZYK

CZŁONEK

HM. jAROSŁAW MARCINIAK

CZŁONEK

PHM. dARIUSZ KRZESZEWSKI

JEŚLI CHCESZ OTWORZYĆ PRÓBĘ PRZEWODNIKOWSKĄ LUB PODHARCMISTRZOWSKĄ, ZAJRZYJ DO DOKUMENTÓW