MAJ 2019

HUFIEC ZHP WŁOCŁAWEK JEDZIE DO SZWAJCARII

Harcerstwo jest rodziną, w której znajdujemy oparcie jak i przyjaźnie na całe życie. Od zawsze było miejscem rozwijania pasji, poszerzania horyzontów i stawiania sobie wyzwań. Wszystkim tym aspektom towarzyszy wspólny mianownik – przygoda! To przy jej towarzystwie tworzy się wiele chwil wspominanych przez lata. Jesteśmy osobami, które należą do ZHP. Jak już wspomnieliśmy, jedną z rzeczy, których nas nauczyło jest podejmowanie nowych wyzwań. Co więcej, zamierzamy podjąć kolejne! Jest nim wyjazd kadrą naszego niewielkiego hufca do Szwajcarii.  

Od samego początku ruszyliśmy pełną parą. Każdy z nas tworzy historię, biorąc udział w szeroko zakrojonych przygotowaniach do wyprawy. Podzieliliśmy się na zespoły, w których wykonujemy zadania przybliżające do wyjazdu. Również spotykamy się, aby porozmawiać o ukończonych zadaniach i opracowywać dalsze działania. Wkładamy wiele pracy, aby dać coś od siebie. Jednak abyśmy mogli zrealizować nasze marzenie, potrzebne nam są fundusze, które staramy się pozyskać z różnych źródeł. W tym celu zamierzamy ogłosić zbiórkę publiczną, w której każda chętna osoba będzie mogła nas wesprzeć. Chętnych do udzielenia pomocy zapraszamy na stronę zbiórki, do której link znajduje się na dole strony. 

Poświęcamy wiele czasu na działalność harcerską, w tym na wychowywanie swoich podopiecznych. Chcemy, aby ten wyjazd był nie tylko wspólnym projektem, ale przede wszystkim źródłem motywacji do dalszego działania i kolejną przygodą na naszym harcerskim szlaku. 

 

Wstępne planowane wydarzenia: 

  • Zwiedzanie Zuryc
  • Przejazd do Kandersteg
  • Odwiedziny w Kandersteg International Scout Centre

Już wkrótce linki do fanpejdża dedykowanego wyjazdowi!