Telefon dyżurny

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Hufiec ZHP Włocławek wykonuje zalecenia oraz jest w ciągłym kontakcie z władzą nadrzędną tj. Komendą Chorągwi Kuj-Pom ZHP.

Aby umożliwić się skontaktowanie z hufcem przez osoby z zewnątrz udostępniamy następujący numer telefonu komórkowego: 698 672 298.
Kontakt jest przeznaczony w celu ważnej komunikacji związanej z zagrożeniem COVID-19 na terenie działania Hufca ZHP Włocławek.