Zjazd Sprawozdawczy i Nadzwyczajny Hufca ZHP Włocławek

W imieniu Komendy Hufca ZHP Włocławek chcielibyśmy poinformować o zbliżających się wydarzeniach mających kluczowy wpływ na dalszy rozwój naszej harcerskiej społeczności. 

W dniu 9 października bieżącego roku odbędą się dwa zjazdy:
  1. Sprawozdawczy, którego głównym celem będzie podsumowanie dotychczasowych działań władz hufca oraz przedstawienie sprawozdania finansowego.
  2. Nadzwyczajny, zwołany w celu wyboru nowego Komendanta oraz Komendy Hufca ZHP Włocławek

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich członków naszego hufca, jednakże głos decydujący podczas omawianych spraw posiadają osoby pełniące funkcje instruktorskie, a także instruktorzy pełniący funkcje przybocznych w gromadach i drużynach, mający opłaconą podstawową składkę członkowską. Lista uprawnionych znajduje się w dokumentach hufcowych na portalu Office 365 dostępna również po kliknięciu w poniższy link
–> L7 2021.pdf <–


Gdzie i kiedy?

Rozpoczęcie: 9 października 2021r. o godzinie 17.00 – Zakładamy około 1,5 h na jeden zjazd
Miejsce: ul. Łęgska 20, Zakład Aktywności Zawodowej
 
W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt: